ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

จำนวนคนดู 45

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA. แบบเเขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลเทพสถิต

จำนวนคนดู 5

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้าง รายการ ปรับถนนพื้นที่รับบริการ โซนด้านหน้า อาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน

จำนวนคนดู 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบเเขวน จำนวน 1 ชุด)

จำนวนคนดู 7

ประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ก่อสร้าง ปรับถนนด้านหน้าโรงพยาบาลเทพสถิต จำนวน 1 งาน)

จำนวนคนดู 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ (รายการ ชุดคัดกรองผู้ป่วยพร้อมเครื่องวัดความดัน 2 ชุด)

จำนวนคนดู 2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถตู้ 12 ที่นั้ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

จำนวนคนดู 7