สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567

Spread the love
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ในรอบเดือน-มกราคม-พ.ศ.2567

วัสดุทั่วไป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป-1

วัสดุบริโภค

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค

วัสดุทันตกรรม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม-1

วัสดุการแพทย์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์-1

ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

สรุปผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

วัสดุวิทยาศาสตร์และจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฎิบัติการ

สรุปผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ-1