ประกาศและเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Spread the love
ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการปี-2567

แผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2567-คปส