ร่างการประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนคนดู 8

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถตู้ 12 ที่นั้ง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำนวนคนดู 8

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 1/2567 เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Biphasic isophane insulin (Soluble insulin 30% + Isophane Insulin 70%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนคนดู 2