สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์พ.ศ.2567

Spread the love
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ในรอบเดือน-กุมภาพันธ์-พ.ศ.2567-1

วัสดุทั่วไป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป

วัสดุทันตกรรม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม

วัสดุการแพทย์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์

ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

.

วัสดุวิทยาศาสตร์และจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฎิบัติการ

สรุปผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ