ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคารถพยาบาล

ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 downloads)