จัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบ 2564

Spread the love

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

——————————————————————————————————————–

แผนจัดซื้อยา salmeterol+fluticusone

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ยา)