ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบ 2566

Spread the love

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึง ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลเทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึง ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลเทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

——————————————————————————————————————–

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินการ 2566

——————————————————————————————————————–

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว โรงพยาบาลเทพสถิต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

——————————————————————————————————————–

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

——————————————————————————————————————–

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์

มูลค่าต่ำกว่า 5,000 บาท รายไตรมาส

——————————————————————————————————————–

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุบริโภค

——————————————————————————————————————–

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

——————————————————————————————————————–

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม

——————————————————————————————————————–

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์และจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฎิบัติการ

มูลค่าต่ำกว่า 5,000 บาท รายไตรมาส

——————————————————————————————————————–

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว โรงพยาบาลเทพสถิต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)