ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบ 2565

Spread the love

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุบริโภค

——————————————————————————————————————–

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

——————————————————————————————————————–

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม

——————————————————————————————————————–

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์และจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฎิบัติการ

——————————————————————————————————————–

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว โรงพยาบาลเทพสถิต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าต่ำกว่า 5,000 บาท รายไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าต่ำกว่า 5,000 บาท รายไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง กันยายน พ.ศ.2565

——————————————————————————————————————–

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

——————————————————————————————————————

สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565

สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่าต่ำกว่า 5,000 บาท รายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 – เดือน ธันวาคม 2565)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รอบเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รอบเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รอบเดือน ตุลาคม 2564