ข้อมูลการติดต่อ

Spread the love

โรงพยาบาลเทพสถิต 864 หมู่ 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

โทร 044-855097 , 044-855098

ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโทร ……………….  ตลอด 24 ชั่วโมง

แฟนเพจ Facebook คลิ้ก