รายงานสรุปผลการดำเดินการข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานและการให้บริการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

Spread the love
MOIT-10-2567-รอบ-6-เดือน-1-1